LIBERADZKI.EU

28 czerwca 2017 r. Pośrednik kredytu hipotecznego – nowy zawód regulowany

W dniu 13 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017, poz. 819), implementująca do polskiego systemu prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. Rynek kredytów hipotecznych czeka prawdziwa rewolucja. Ustawa nakłada na kredytodawców nowe obowiązki w zakresie m.in. treści przekazów reklamowych, informacji udzielanych na etapie przedkontraktowym, świadczenia usług doradczych, treści umowy o kredyt hipoteczny, jego wcześniejszej spłaty, czy odstąpienia od takiej umowy. Pośrednicy będą musieli natomiast zdać specjalny egzamin i uzyskać wpis do rejestru. Nie będzie im już również wolno dłużej pobierać wynagrodzenia od banków, jako prowizji od udzielonych kredytów.