LIBERADZKI.EU

O nas

dr hab. Marcin Liberadzki Radca prawny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem studiów dziennych w SGH. Studia doktoranckie odbył na SGH i tam też się habilitował. Zatrudniony w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH na stanowisku profesora uczelni, prowadzi działalność naukową, czego owocem są liczne publikacje książkowe i w czasopismach. Jest również autorem i współautorem opinii i ekspertyz dla sądów oraz podmiotów gospodarczych. Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.