LIBERADZKI.EU

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Szanowni Państwo,

Kancelaria Radcy Prawnego oferuje połączenie wiedzy z dziedziny finansów, bankowości z wiedzą oraz kwalifikacjami prawnymi. Jest to całościowe podejście uwzględniające skomplikowanie i wieloaspektowość życia gospodarczego oraz operacji finansowo – bankowych.

Działamy nieprzerwanie od roku 2004. Jestem doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych ze specjalnością finanse oraz bankowość, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po wielu latach pracy w Instytucie Finansów SGH, obecnie jestem zatrudniony w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, gdzie prowadzę pracę dydaktyczną i naukową.

Wykonaliśmy szereg opracowań i ekspertyz na zlecenie przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

W roku 2009 rozszerzyliśmy zakres swojego działania o funkcje Kancelarii Radcy Prawnego w związku z uzyskaniem stosownych uprawnień po zakończeniu aplikacji radcowskiej i pomyślnym zdaniu egzaminów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Dysponujemy silnym zespołem prawników i pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej.

Pracujemy w języku polskim, angielskim i niemieckim.