LIBERADZKI.EU

8 czerwca 2017 r. Pierwsze postępowanie w sprawie przymusowej restrukturyzacji banku (resolution)

Hiszpański Banco Popular popadł w tak dalekie problemy z płynnością, że ECB i SRB zdecydowały o uruchomieniu mechanizmu resolution na mocy BRRD. Bank uchroniono przed upadłością, ale oznaczało to konieczność umorzenia wszystkich jego akcji, obligacji hybrydowych (CoCos) i obligacji podporządkowanych. Jedynym akcjonariuszem Banco Popular został jego rodzimy rywal – Banco Santander. Nowe akcje nabyto za symboliczne 1 EUR, ale teraz Grupa Banco Santander będzie musiał wyemitować 7 mld EUR kapitału, aby załatać ubytek w swoim kapitale, powstały na skutek obciążenia Grupy zobowiązaniami Banco Popular. Mechanizm BRRD zadziałał: utrzymano funkcje krytyczne banku, nie zaangażowano środków publicznych, a posiadacze zwykłych obligacji nie ponieśli strat. Jakże inaczej było w przypadku upadłości Banku Spółdzielczego w Wołominie…