LIBERADZKI.EU

Sustainability – Linked Bonds (SLBs)

Zapraszam do zapoznania się z nowym instrumentem finansowym jakim bez wątpienia są Sustainability – Linked Bonds (SLBs). Te obligacje, dla których nie ma póki co dobrej nazwy w języku polskim, mają pomóc emitentom stać się bardziej „zrównoważonymi” (’sustainable’), przede wszystkim chodzi o ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. SLBs pojawiły się na rynku w 2019 roku, a ja wraz z moimi kolegami zbadaliśmy, jak zachowuje się spread tych papierów na tle emisji obligacji „niezielonych” i jaki wpływ na koszty emitenta ma opatrzenie papierów dłużnych etykietą SLB. Zachęcam do lektury !

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/23/7918